بایگانی ماهانه: اوت 2011

تکرار تاریخ: آنها که مصدق را تنها گذاشتند

پرده اول30  تیر 1331 مردم به خیابانها آمدند.برای حمایت از قهرمان ملیشان.برای او که برای کشور و مردمش می جنگید.برای دفاع از حق خود؛از انتخاب خود؛ به خیابانها آمدند.مصدق اشک شوق می ریخت،غرور ایرانی در رگها جاری بود.نام ایران و … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید